Over mijzelf:In ruim 40 jaar met veel plezier en enthousiasme werken met kwetsbare kinderen en volwassenen heb ik gezien hoe schadelijk het effect van mishandeling en verwaarlozing is op het verdere leven van de slachtoffers. Soms gaat dat generaties lang door. Daarbij zag ik ook hoe lastig het is voor professionals om signalen vroegtijdig te herkennen en adequaat te handelen. Vooral het in gesprek gaan met alle betrokkenen vormt voor veel werkers een grote drempel.

Daar wilde ik iets mee gaan doen!

Ik ben me gaan specialiseren in het trainersvak, en wat vind ik dat leuk! Samen met professionals aan het werk tijdens een training en hen praktische handvatten bieden. Mijn grote wens is dat alle professionals tijdig signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld herkennen, weten hoe te handelen volgens de meldcode en met vertrouwen het gesprek aan kunnen gaan met ouders, kinderen en betrokkenen. Alleen zo krijgen we de schrikbarende cijfers van huiselijk geweld en kindermishandeling omlaag en krijgen de meest kwetsbare kinderen een betere kans op een goede toekomst!