Training werken met de Meldcode: 

Created with Sketch.

Een korte training over de 5 stappen van de meldcode, inclusief het afwegingskader dat vanaf 2019 verplicht is.

Duur: één dagdeel van 3 uur

Na het volgen van deze training weet u wat de 5 stappen van de meldcode inhoudt en hoe u deze in uw organisatie kunt implementeren. 

Voor wie bedoeld: alle professionals die verplicht zijn de meldcode te hanteren of daarvoor gekozen hebben. (onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, gemeenten, centra voor jeugd en gezin,  

(school)maatschappelijk werk, zorginstellingen)

Training Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: 

Created with Sketch.