Lois van Beijnum training en advies  

Samen wijzer voor een veilig thuis


 Herkent u de volgende vragen bij uzelf of uw medewerkers?

'Heb ik voldoende inzicht in huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling?'
‘Durf ik met vertrouwen te handelen volgens de nieuwe Meldcode met het afwegingskader?’
'Op welke signalen moet ik letten?'
‘Hoe bespreek ik signalen met ouders, verzorgers, partners, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?’
‘Hoe motiveer ik ouders om hun (opvoed)gedrag te veranderen?’
‘Hoe praat ik op de juiste manier met kinderen of pubers over lastige onderwerpen?
‘Hoe interpreteer ik seksueel gedrag bij kinderen en pubers? Wat past bij hun leeftijd en wat is grensoverschrijdend? 
 

Na het volgen van mijn training bent u met uw collega’s samen wijzer over veiligheid in gezinnen.

Het signaleren van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling is niet gemakkelijk. Daarom heeft het miniserie van VWS de Meldcode ontwikkeld met een stappenplan dat beroepskrachten kan ondersteunen.  

Deze wet betekent ook dat alle organisaties die de Meldcode  hanteren, verplicht zijn hun medewerkers te scholen en jaarlijks bij te scholen. 

Ik geef trainingen aan professionals in de zorg, het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, wijkteams en gemeenten. Het aanbod geldt ook voor studenten van middelbare en hogere beroepsopleidingen. 

Mijn trainingsaanbod bestaat uit de stappen van de Meldcode, het signaleren en handelen bij en communiceren over vermoedens van huiselijk geweld / kindermishandeling. Na het volgen van deze trainingen ontvangen de deelnemers een landelijk erkend certificaat van Trainers Huiselijk Geweld. 

Daarnaast behandel ik thema’s als de Kindcheck, motiverende gespreksvoering, praten met kinderen en pubers over (on)veiligheid  en het duiden van grenzen in seksueel gedrag.

Een training is altijd maatwerk, dus elke training wordt in samenspraak met u samengesteld. 

Ook advies op maat over het implementeren van de meldcode in uw organisatie is mogelijk.